Kvalitet & miljö

Sedan 2011 pågår ett löpande arbete att certifiera företaget enligt ISO 9001 och ISO 14001 avseende miljö och kvalitet. Motivet till detta är naturligt då vill höga krav på oss själva att erbjuda våra anställda en sund arbetsmiljö, att alltid leverera med högsta kvalitet,  möta våra kunders miljökrav och för att följa miljölagstiftningen.

ISO 9001 och 14001 ställer höga krav på utveckling, anpassning, dokumentation och utbildning vilket inneburit att företagets totala leverans utvecklats positivt samtidigt som lönsamheten ökats. Till glädje för kunder och anställda har därför företaget arbete med miljö och kvalitet blivit centralt för Stadsmålarnas utveckling.

Vårt kvalitets & miljöarbete präglas av en kontinuerlig utveckling av mål, metoder, system och policies. Måluppfyllnad erhåller vi genom utbildning av personal, kravställning mot leverantörer och samarbetspartners samt att vi varje år genomför revisioner vilket även innebär att vi mäter kundnöjdhet.