Centralstationen

November 4, 2011 in Slideshow

Sedan 2010 deltar Stadsmålarna i Jernhusens projekt för utveckling av Stockholms Centralstation. Arbetet sker i samarbete med Forsen Projekt AB och Stadsmålarna, projektet kommer att pågå till 2013