Järvalyftet

November 4, 2011 in Slideshow

Järvalyftet förbättrar levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. Sedan 2010 deltar Stadsmålarna i detta omfattande arbete i samarbete med Svenska Bostäder och Skanska Sverige AB